Mileusnic - Skola Stranih Jezika Subotica

Mileusnić

Škola Stranih

Jezika

Subotica

024/546-714
064/24-70-994
skola.mileusnic@gmail.com
Ferenca Čakija 10.
24000, Subotica
Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Facebook Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Twitter Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - RSS Feed

Mileusnić - Škola Stranih Jezika

Business English

Kursevi se organizuju u malim grupama sa naglaskom na konverzaciji i diskusiji o savremenim poslovnim trendovima i preduzećima.

Mogućnost organizovanja nastave u prostorijama preduzeća.

Kurs se održava u tri nivoa:

  • Business English Elementary
  • Business English Pre-Intermediate
  • Business English Intermediate
Business English Subotica