Mileusnic - Skola Stranih Jezika Subotica

Mileusnić

Škola Stranih

Jezika

Subotica

024/546-714
064/24-70-994
skola.mileusnic@gmail.com
Ferenca Čakija 10.
24000, Subotica
Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Facebook Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Twitter Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - RSS Feed

Mileusnić - Škola Stranih Jezika

Engleski za decu od 1. do 4. razreda

Kao dodatna nastava i proširenje školskog gradiva. Naglasak je na konverzaciji i učenju novog vokabulara. Prati se program Cambridge ispita za decu uzrasta od 7 do 11 godina YLE (Young Learners English).

Our World 1

1.razred

Our World 2

2.razred

Happy Trails 1

3. razred

Happy Trails 2

4. razred

Uz udžbenike se koristi:

  • Audio CD
  • Video
  • CD-ROM i vežbe na računaru koje prate lekcije u udžbeniku
  • Školska lektira
  • Posteri
  • Kartice
  • Enciklopedije
  • Internet…