Mileusnic - Skola Stranih Jezika Subotica

Mileusnić

Škola Stranih

Jezika

Subotica

024/546-714
064/24-70-994
skola.mileusnic@gmail.com
Ferenca Čakija 10.
24000, Subotica
Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Facebook Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Twitter Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - RSS Feed

Mileusnić - Škola Stranih Jezika

Engleski za odrasle

Prilikom upisa polaznici se testiraju i određuje se nivo prethodnog znanja.

Kursevi obuhvataju  64 školska časa tj. Kurs od 4 meseca, 2x nedeljno 90 minuta.

Takozvani nulti početnici bez prethodnog znanja jezika. Tokom kursa savladava se osnovna komunikacija u svakodnevnim situacijama: pozdravljanje, u prodavnici, restoranu, u gradu itd.

Takozvani lažni početnici, kandidati koji su nekada učili engleski jezik i imaju pasivno znanje, ali ga dugo nisu koristili. Kurs startuje od samih osnova jezika, brzo napreduje i obuhvata osnovni vokabular, a iz gramatike sadašnje, prošlo i buduće vreme. Kurs je komunikativan i bazira se na snalaženju u svakodnevnim situacijama

Kurs podrazumeva osnovno znanje govora i gramatike i bazira se na komunikaciji, diskusijama i izražavanju sopstvenog mišljenja. Gramatika se obrađuje kratko, u cilju pravilne komunikacije, a može se produbljivati samostalnim radom u radnoj svesci, zavisno od vremena kojim kandidat raspolaže.

Glavni naglasak kursa je na obogaćivanju rečnika i samostalnom govoru i izražavanju mišljenja o temama iz udžbenika. Gramatika se obrađuje kratko u cilju pravilne komunikacije. Kandidati se upućuju na samostalni rad čitanja i istraživanja na internetu i pripreme kratkih govora o aktuelnim temama.

Kurs se bazira na savladavanju idiomatike jezika i usavršavanja svih jezičkih veština: čitanja originalnih tekstova, slušanja, pisanja i tečnog govora.

Kurs podrazumeva dostizanje visokog nivoa jezičkih veština: čitanja originalnih tekstova, slušanja, pisanja i tečnog govora.