Mileusnic - Skola Stranih Jezika Subotica

Mileusnić

Škola Stranih

Jezika

Subotica

024/546-714
064/24-70-994
skola.mileusnic@gmail.com
Ferenca Čakija 10.
24000, Subotica
Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Facebook Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Twitter Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - RSS Feed

Mileusnić - Škola Stranih Jezika

Nemački Jezik

Kurs traje 4 meseca, 2x nedeljno 60 minuta

Nakon završetka oba kursa kandidat dostiže nivo A1 – A2 zavisno od individualnog napredovanja.

Početni kurs nemačkog jezika

Za kandidate koji nisu učili nemački jezik. Savladava se osnovni vokabular i snalaženje u svakodnevnim situacijama: predstavljanje, u restoranu, razgovor o slobodnom vremenu itd. Uz udžbenik se koristi i radna sveska, što zahteva samostalan rad kandidata kod kuće.

Themen 1(1-5)

themen

Konverzacijski kurs nemačkog jezika

Za kandidate koji imaju osnovno znanje jezika i žele da se usavršavaju u govoru. Uvežbava se pravilnno izražavanje u sadašnjem, prošlom i budućem vremenu, kao i pravilna upotreba padeža. Insistira se na govoru i prepričavanju lekcija iz knjige i opisom sličnih situacija iz sopstvenog života: slobodno vreme, događaji sa  letovanja, zimovanja, vikendi, kao i snalaženje u  svakodnevnim situacijama. Uz udžbenik se koristi i radna sveska, što podrazumeva samostalan rad kandidata kod kuće.

Themen 1(6-10)

themen2