Mileusnic - Skola Stranih Jezika Subotica

Mileusnić

Škola Stranih

Jezika

Subotica

024/546-714
064/24-70-994
skola.mileusnic@gmail.com
Ferenca Čakija 10.
24000, Subotica
Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Facebook Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Twitter Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - RSS Feed

Mileusnić - Škola Stranih Jezika

Nemački za osnovnu školu

4. razred

Početni kurs čitanja, pisanja i konverzacije, kao uvod za nastavu nemačkog jezika u školama. Kurs obuhvata teme predstavljanja sebe i porodice, predmeti u školi i školski pribor, slobodno vreme, hrana i odeća.

5 – 8 razred

Nemački u višim razredima osnovne škole se bazira na dodatnoj nastavi i proširenju školskog gradiva. Naglasak je na konverzaciji i učenju novog vokabulara.

Udžbenici

Ping Pong 1

Ping Pong 1 prvi deo

Ping Pong 1

Ping Pong 1 drugi deo

Planet 2

Planet 2

Ping Pong 3

Ping Pong 3 prvi deo

Ping Pong 3

Ping Pong 3 drugi deo

Uz udžbenik se koristi Audio CD, slikovni rečnik, Internet, izrada projekata i učenje kroz

igru i konverzaciju.