Mileusnic - Skola Stranih Jezika Subotica

Mileusnić

Škola Stranih

Jezika

Subotica

024/546-714
064/24-70-994
skola.mileusnic@gmail.com
Ferenca Čakija 10.
24000, Subotica
Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Facebook Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Twitter Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - RSS Feed

Mileusnić - Škola Stranih Jezika

Nemački za srednju školu

 

 

 

Nemački u srednjoj školi se bazira na dodatnoj nastavi i proširenju školskog gradiva. Naglasak je na konverzaciji i proširenju vokabulara. Mogućnost polaganja međunarodnih ispita i dobijanja međunarodnih sertifikata (Goethe Instituta – nemačke diplome i ÖSD – austrijske diplome).

Udžbenici

Uz udžbenik se koristi audio CD, CD- Rom sa vežbama koje prate program, Internet i programi Deutsche Welle