Mileusnic - Skola Stranih Jezika Subotica

Mileusnić

Škola Stranih

Jezika

Subotica

024/546-714
064/24-70-994
skola.mileusnic@gmail.com
Ferenca Čakija 10.
24000, Subotica
Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Facebook Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Twitter Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - RSS Feed

Mileusnić - Škola Stranih Jezika

Predavači

MarijaMarija Mileusnić

Direktor i vlasnik škole, profesor engleskog i nemačkog jezika, stručni prevodilac. Poseduje 35 godina iskustva u radu u osnovnoj i srednjoj školi, dodatnoj nastavi kao i radu sa odraslima.

 

 

 

Konsuela Bačić

   Konsuela Bačić

Master učitelj, nastavnik engleskog jezika sa Cambridge sertifikatom (B2). Bogato iskustvo sa decom mlađeg školskog uzrasta. U radu sa decom postiže rezultate kako u komunikaciji na stranom jeziku tako i u uspešnom savladavanju gramatičkog i školskog gradiva.

Facebook Stranica