Mileusnic - Skola Stranih Jezika Subotica

Mileusnić

Škola Stranih

Jezika

Subotica

024/546-714
064/24-70-994
skola.mileusnic@gmail.com
Ferenca Čakija 10.
24000, Subotica
Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Facebook Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - Twitter Stranica Mileusnić - Škola Stranih Jezika Subotica - RSS Feed

Mileusnić - Škola Stranih Jezika

Svečana Dodela Diploma – Oktobar 2008.

Broj polaznika je znatno povećan u odnosu na prošlu godinu a na završnom ispitu svi kandidati su položili! Za uspešnu 2008. godinu škola stranih jezika “Mileusnić” dobila je priznanje British Council-a.